Plany Robót

logo Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

W poszczególnych zakładkach umieszczone są harmonogramy czasowe prac na poszczególnych Zadaniach Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra".

Cieplice

Harmonogramy rzeczowe prac na zadaniach nr 4 i nr 9 w rejonie lewobrzeżnych Cieplic.

Sobieszów

Harmonogram rzeczowy prac dla zadania "Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa"

Osiedle Pomorskie

Zaktualizowany harmonogram rzeczowy prac dla kontraktu JG-PR-2011-2.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej”

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.